Ekim 2005 İçin Enerjiler

Kalbin Gerçeğini İfade Etme

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalı ile

valentine1.jpg - 38442 Bytes
image by Isabelle Champendall. www.shiningnature.net.

Sevgili Işıkişçileri, Ekim genelde daha sakin bir ay olacak, ekimde, Ağustos’taki Aslan Kapısından beri deneyimlemekte olduğunuz güçlü enerjilerin bir kısmını bütünleştirme şansınız olacak. Ekim ayında odak, topluluklarda veya bireyler arasında ifade edilen, Kalp ve İlişkiler üzerinde olacak.

Bu ay iki tutulma var, 3 Ekim’de Yeni Ay’da Güneş Tutulması ve 17 Ekimde Dolunayda Ay tutulması. Her zaman olduğu gibi, tutulmalar gezegensel bilinçliliğe veya matrise bütünleştirilen yeni kodlar veya enerjisel modeller için fırsatlar sağlar, özellikle gezegende İlahi Eril ve Dişil enerjileri tanımlayan ve ifade eden o kodlarla ilgili.

“Tanrıça gezegen” Venüs 8 Ekimden itibaren Yay Burcunda dans edecek. 24 Ekimde Plutodan geçecek ve 27 Ekimde Galaktik Merkezden, gezegen üzerinde İlahi Dişil enerjilerin spiritüel ve fiziksel ifadeleri ile ilgili dönüştürücü enerjinin güçlü bir akımını yaratacak. Solar Tanrıçanın sıcak ve ışıldayan ateşi, Turuncu – Pembe Işın, bu ay bir çok kalplerde tutkuyu ve sevinci ateşleyecek.

Kalbin Gerçeğini Deneyimlemek

Ekimde baskın olan Terazi’nin enerjisi, geleneksel olarak İlişkilerin, Grupların ve Evliliklerin enerjisidir. Ve ayrıca Kutsal Evliliklerin – Eril ve Dişilin İlahi Birliği. Ekimin berrak ve harika enerjisinde, sizi Kalbinizin Gerçeğini ve Tutkularınızı ve hazır olanlar için Kutsal Birliğin sevinçlerini deneyimlemeye davet ediyoruz.

Kalbin Gerçeği, gerçek Spiritüel Sevinci oluşturan Birlik, Denge, Uyum ve Minnettarlık olarak tezahür eder. Bunlar, eğer 3 – 27 Ekim arasında mevcut olan enerjilerden yararlanabilirseniz, tam olarak deneyimleyebileceğiniz Altıncı Boyutun bilinçlilik seviyeleridir.

Seçimler yapmak zorunda olacağınız durumları deneyimlemek için Yüksek Veçheniz tarafından yönlendirileceksiniz. Öfke ve korku ile düşük benliğinizden reaksiyon göstermek veya kendisini Sevgi, Birlik, Kabul ve Sevinç içinde tezahür ettirmesi için Yüksek Benliğinize izin vermek. Ve kendi tutku ve odak hissinizde nasıl demirleneceğiniz ve yine de başkalarının tutku ve odağına ve onların seçtiklerini ifade etme haklarına saygı duymak size gösterilecek.

Topluluklarda Kalbin Seçimleri

Bu döngüde, Işıkişçisi topluluklarında en güçlü spiritüel enerji, spiritüel veya ruh “aileleri” olanlar ile birleşme ve bağlanma gereksinimi olacak. Tüm gezegendeki insanlar sevgi ve destek gruplarında ve topluluklarında birleşmenin yollarını bulurken, bu, küresel bir “yeniden birleşme” olacak.

Bu bağlantı ve sevinç hissi sizi bir araya getirecek ve kalplerinizden paylaşacaksınız. Ancak, şimdi yapmak zorunda olduğunuz seçim sizden çok farklı olanlarla ve farklı kültürel değerlere ve fikirlere sahip olanlarla bile, bu bağlantılara saygı duymak ve onurlandırmaktır.

Kalp sizi, Her Şeyin kalbinde Tek Işığı kutlarken, İnsan Ailesindeki çeşitlilikleri ve farklılıkları onurlandırma gereksinimini anlamanıza götürecek. Başkasının tutkusunu ve gerçeğini kabul edebilmek ve ona saygı duyabilmek, diğerinin sizin kendi tutkunuzu ve gerçeğinizi kabul etmesini davet eder. Ve bu, çeşitli ve çok farklı olabilen insan topluluklarında paylaşım, birlik ve sevgi için yer yaratır. Kalp, tüm varlıklardaki öz sevginin gerçeğini bilir ve böylece kendi ifadesindeki ve ifade edildiği şekildeki çeşitliliği onurlandırır. Kendisininkini onurlandırırken, başkaları tarafından yaratılan kutsal yerleri onurlandırabilir.

Bireysel İlişkilerde Kalbin Gerçeği

Ekim, bir çok ilişkiler için meydan okuyucu bir ay olacak. Mars Boğa burcunda geriliyor, bu, ilişkinin Eski Dünya ataerkil modları ile ilgili olan bir çok eski kalıpların fark edilmek ve temizlenmek için yüzeye çıkacağı anlamına gelir. Kendi yerlerinde, Sevginin Solar Tanrıçası, Yay’daki Venüs, “Tanrıça Anahtarı” veya “İlahi Dişilin Anahtarı” olarak adlandırabileceğimiz şeye dayanan ilişkinin ve birliğin yeni kalıplarını sunacak.

Ve bu anahtar Sevecenlik/Duyarlılıktır.

Sevecenlik/Duyarlılık nazikliği, merhametliliği, besleyiciliği ve sıcaklığı akla getiren bir varoluş niteliğidir. Açık Kalpten gelen bir niteliktir ve Açık Kalp tarafından alınır. Sevecenlik halinde olduğunuzda, agresif veya öfkeli olamazsınız, çünkü eylemleriniz sadece hafif ve nazik olabilir.

Böylece, ilişkilerinizde, meydan okumalara ve büyümeye, öfkeye ve korkuya eski reaksiyonlarınız ile ileri gitmenin, sevecenliğin ve açıklığın yeni yolu arasında seçim yapmaya davet ediliyorsunuz. Ve bu gerçektir, sevgili Işıkişçileri, sadece kendilerinin güçlü bir hissine ve kendi bütünlüklerine sahip olanlar Açık Kalbin bu yerine girme cesaretine sahip olacak. Bu zamanda bu, Işıkişçileri için güçlü bir inisiyasyondur.

Bundan dolayı, önce zor bir seçim olacak, sevgililer. Kültürünüzde, insan ilişkilerindeki meydan okumalara ve büyümeye, korku ve öfke duyguları temelinden reaksiyon vermeye o kadar alışıksınız ki. Şeyler değiştiğinde, ve bu olması gerekendir, çoğu zaman diğer kişinin size saygı duymadığını ve sizin istediğiniz gibi davranmadığını hissedersiniz. Şimdi, sizin öfkenizin ve korkunuzun belki öteki kişinin benzer öfke ve korku içinde size kapanmasına neden olduğunu algılamak için size meydan okunuyor. Ve eğer kalbinizi sevecenliğe ve sevgiye açarsanız, bu ilişkide açıklık ve dürüst kendini – ifade ve güven için bir platform yaratabilirsiniz ve bu İkiz Ruhların kutsal evliliğine dönüşebilen ruh eşi birliğinin temelidir. Ve eğer böyle değilse, ve ayrılmanın zamanı ise, o zaman bu sevgi, sevecenlik ve saygı ile yapılabilir.

Böylece, sevgililer, Ekim en çekirdeğe kadar size meydan okuyacak, ancak ödüller büyük olacak. Tekrar tekrar seçmeniz istenecek, ve Kalpten seçmeniz istenecek. Ve bundaki armağan, siz bu seçimleri yapmayı öğrenirken, bir çoğunuzun yaşamlarınızda o kadar çok istediğiniz ruh eşi birlikleri yaratmaya başlamanıza izin verecek olan varoluşun açıklığını ve sevecenliğini yaratmanız olacak.

Ve böylece, iyi olmanızı diliyoruz, sevgili Işıkişçileri. Yüksek Boyutlardaki bizlerin, Kalbin bu yeni macerasının her adımında sizi desteklediğini bilin. Bu, Yükseliş ve Yüksek Bilinçlilik yolundaki açılımınızda bir sonraki adımdır.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!