Energierne for september 2005

I er Broen

Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

bridge.jpg - 78076 Bytes
image by Jan Custers

Kæreste Lysarbejdere, I rider på bølgen af en meget kraftfyldt energi i denne tid. Siden åbningen af Sirius Stjerneporten i august, har strømningen af energi igennem Jordens gittersystem været enorm. Mange af jer har kæmpet med at holde jeres balance, mens denne kraftfyldte forvandlingsenergi fejer gennem jeres liv og bringer mange forandringer.

Vid også at denne energi ikke opløses, men vil blive ved med at forstørres og intensiveres mellem Jævndøgn den 22. september og Solhverv den 21. december. Planeten er ved at ruste sig til et kæmpe spring i bevidsthed, som kunne kaldes en "fælles opvågning". Dette sker mest sandsynligt i de første fire måneder af 2006.

I december 2005, ved Solhverv, er planeten Pluto 2 grader fra det Galaktiske Center i Skytten. Fra januar til maj i 2006 vil den være lige på det Galaktiske Center i forhold til Jorden. Pluto i Skytten er den "motor" der driver Forvandlingen og Opstigningsprocessen på Jorden. Dette betyder at de allerede kraftfyldte energier, der er transmitteret fra den Store Centralsol eller det Galaktiske Center, vil blive forstærket gennem Plutos forvandlende energi, inden de når jorden.

Mange af Jordens Menneskebørn vil vågne i denne periode mellem september frem til december 2005, og endnu flere i det første kvartal af 2006. Der vil være megen brug for jer som Lysarbejdere. I er blevet trænet og forberedt til at udspille jeres rolle i at sørge for "Broen" mellem den Gamle Virkelighed og den Nye, således at mange kan krydse over til den Nye Jord. Vi ved at I føler i jeres Hjerter og Sjæle at jeres tid er kommet og at I er klar til at være til tjeneste i dette Store Løft.

At holde jeres Balance

Det er vigtigt at holde balancen i jeres energier i forberedelsen til dette arbejde. Efterhånden som den nye Orange-Pink Stråle udfører sit arbejde med at rense de lavere chakraer og åbne Hjertet, vil mange af jer opleve intense perioder af følelsesmæssig energiudrensninger som vil manifestere sig som depression, vrede, fysisk sygdom og generelle følelser af udmattelse og ubehag, mens jeres kroppe igen afgifter og afbalancerer sig.

Det går over. I arbejder på at rense jeres egne energifelter og forankre jeres egne energier, så I kan skabe den stærke energibro der vil støtte opvågningen og opstigningen af mange ind i de Højere Bevidstheder. For det er den Ubetingede Kærlighed og Støtte af de allerede opvågnede der vil muliggøre opvågningen af mange flere.

Det vil hjælpe jer hvis I forenkler jeres diæt, drikker masser af vand for at støtte afgiftningsprocessen og rensningen, sørger for nok motion, frisk luft og hvile. Styrk jeres kroppe, så I bedre kan bære disse kraftfulde energier som I har påtaget jer på dette tidspunkt.

Jævndøgnet og Måne-Cyklerne

Nymåne er den 3. september i Jomfruen og Fuldmåne den 18. september i Jomfruen/Fisken. Denne kombination af Jord og Vand energier vil hjælpe jer med at integrere de spirituelle og materielle energier efterhånden som I bevæger jer ind i Jævndøgn-Cyklen.

Ved Jævndøgn ændrer sæsonerne sig fra sommer til efterår/vinter i Norden og fra vinter til forår/sommer i Syden. Dette er en tid med Skift og Forandring i Jordens egne cykler, som accelerer i vore egne personlige livscykler.

I Opstigningsprocessen vil Jævndøgn markere frigivelsen af de gamle energier og integrationen af de nye energier af opstigning og oplysning som kom gennem Sirius Stjerneporten i august. Perioden mellem Jævndøgn og Solhverv vil være den første "Ny Jords" cyklus, eftersom de der har løftet sig ind i Højere Bevidsthed vil hjælpe mange andre med at krydse den sanselige bro ind i virkeligheden af livet i de Højere Dimensioner.

Den 22. september vil derfor tilvejebringe en vidunderlig mulighed for ritualer i at slippe de gamle energier og integrere den Nye Jords nye energier af Kærlighed, Harmoni og Fred.

Rollen af Glæde og Lyksalighed i de Nye Energier

Kæreste Alle, mange af jer oplever disse energier som besværlige fordi I kæmper med at holde jeres balance. Mange af jer er også ved at slippe mange liv af negativitet og frygt, og I føler det som om I måske aldrig bevæger jer hinsides kampen og ubehaget og ensomheden af denne proces. Vi vil gerne have at I ved, at den nemmeste måde at integrere disse energier og holde jeres balance på er at søge jeres glæde i fuldstændig tillid til at det vil blive givet til jer.

Opstigningsstrålerne, specielt den Gyldne Stråle og den Orange-Pink Stråle, er stråler der støtter følelser af Glæde, Ubetinget Kærlighed og Lyksalighed. Jo mere I aktivt søger glæde gennem positive oplevelser og forventninger, jo mere vil I kunne åbne jer for og udtrykke glæden ved Opstigning.

Og efterhånden som denne glæde kommer ind i jeres væsener, vil i begynde at bevæge jer mod det stadie af lyksalighed som er jeres naturlige tilstand i den Opstegne Jord. Men, på dette stadie af Brobygning og Opstigning, mens I står mellem gammelt og nyt, kræver det fokus og hensigt for at udtrykke og integrere glæderne ved Opstigningsstrålerne.

Glæden findes mens I udtrykker jeres Kreative og Guddommelige Essens og mens I deler Kærlighed og Fortrolighed og Støtte med jeres Sjælsfamilie. Og i sidste ende er alle på planeten familie. I er ved at opstige som Én Jord og Èn Familie og det er jeres Glæde nu at hjælpe hinanden over Broen ind i den Nye Virkelighed kaldet Ny Jord.

Det er jeres Glæde og jeres Privilegium at være denne Bro gennem jeres Kærlighed og jeres Støtte og jeres tjeneste til Opstigningsprocessen.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!