Onze seksualiteit hervormen: Voorbereiding voor het Leven op de Nieuwe Aarde

De Hathors door Celia Fenn

butterfly.jpg

Beste familie, en wij noemen jullie zo omdat wanneer jullie je naar je ascensie toe bewegen, jullie dichter en dichter bij ons komen. Slechts eenmaal zijn wij zo dicht bij jullie geweest en dat was tijdens onze samenwerking in Egypte. Toen, net zoals nu, gingen onze leringen over schoonheid, liefde en kracht. Wij zijn de zangers en de dansers van de Kosmos en wij komen om jullie te leren channelen en je seksuele energie te gebruiken op een mooie en creatieve manier en die geschikter is voor deze tijd in jullie evolutie.

Wij willen dat jullie beseffen dat jullie krachtige en creatieve wezens zijn en dat jullie seksuele energie een fundamenteel deel is van jullie creatieve energie. De recente Venus doorgang heeft de kwesties van seksualiteit op de voorgrond gebracht. Het is tijd om oude patronen die in het collectieve bewustzijn worden vastgehouden los te laten en ze te vervangen met nieuwe patronen die geschikter zijn voor de plaats en tijd waarin jullie je nu bevinden. Hierover willen wij vandaag spreken.

De Onevenwichtigheden in de Geschiedenis

Gedurende vele duizenden jaren is de seksuele energie van jullie cultuur uit evenwicht. Eerst leefden jullie in een overheersend vrouwelijke maatschappij, die wij de Matriarchie noemen. Dan, meer recentelijk, verschoven jullie naar een overheersend mannelijke maatschappij, Patriarchie genaamd. Beide culturen waren gebaseerd op macht - de macht van een groep over de andere, bepaald door het geslacht. En zodoende zijn er in jullie genetisch geheugen en in de Akasha kronieken, vele verhalen terug te vinden over dominantie, controle en ongezonde of onevenwichtige patronen van misbruik en het maken van slachtoffers.

In jullie meest recente fase, de Patriarchie, werd de macht aan de man gegeven om over vrouwen en kinderen te heersen. Dit heeft culturen doen ontstaan waar mannen absolute controle hebben over het leven van vrouwen en kinderen, zoals in het Midden-Oosten, tot in culturen van de ontwikkelde wereld waar de controle subtieler en minder openlijk aanwezig. Maar zelfs in deze maatschappijen hebben jullie problemen zoals pornografie en misbruik van vrouwen en kinderen. In sommige gevallen worden baby's verkracht en kinderen gemarteld tijdens een vervormd spel van seks en macht.

In de Westerse wereld liggen de patronen van 'macht over' en de archetypes van misbruiker/slachtoffer diep in de Collectieve Gedachten en zijn ze jammer genoeg verbonden met liefde en spiritualiteit. Maar hoe kan dat? Zullen jullie je afvragen - wat heeft seksueel misbruik te maken met spiritualiteit of zelfs liefde?

Wel, als jullie enkele honderden jaren in de tijd teruggaan, komen jullie in een tijd van de Christelijke wereld toen mannelijke priesters en geestelijken vrouwelijke "heksen" vervolgden en martelden die dikwijls genezers en onderwijzers waren in de zogenaamde Heidense of Wicca religies. Deze vervolging werd uitgevoerd in de naam van het Christendom en was spiritueel geldig verklaard. De martelingen en moorden werden ondernomen om de zielen van degenen die als heksen geacht werden te "redden en te zuiveren" door hen in het vuur te reinigen.

Maar hier lagen niveaus van seksueel sadisme aan de basis aangezien mannelijke ongehuwde priesters hun onderdrukte en misvormde seksuele drang uitwerkten op de vrouwen die hun "slachtoffers" waren. Vele jaren later vinden kwesties zoals pornografie en seksueel misbruik, die zo heersend zijn in jullie maatschappij, nog steeds hun wortels in dit tijdperk. Velen onder jullie hebben nog herinneringen uit Vorige Levens van deze intense fysieke gewaarwordingen van seksuele pijn en vervormd plezier dat met deze ervaringen gepaard gaat, en het bestaat nog steeds in actieve vorm in de Collectieve Geheugenbanken. En zo, in het heden, blijven jullie als cultuur deze drama's uitspelen om de verslavingen van jullie ziel aan deze intense niveaus van vervormde seksuele energielading op te lossen.

In de Afrikaanse, Arabische en vele Oosterse culturen, vaak Moslim overheersende gebieden, is dit seksueel sadisme en misbruik ook aanwezig in de vorm van de wrede praktijk van de verminking van de vrouwelijke genitaliŽn, ook gekend als de vrouwelijke besnijdenis. Bij dit gebruik wordt de vrouw de mogelijkheid om van normaal, lichamelijk seksueel plezier te genieten ontnomen, normaal wordt dit op zeer jonge leeftijd gedaan, ongeveer rond twaalf jaar. Deze vorm van dominantie en misbruik wordt ook uitgevoerd in de naam van deugdelijkheid en spiritualiteit. Wat een droevige plaats is jullie planeet geworden, en zo gereed voor veranderingen en verschuivingen. Zo gereed om te beginnen met het proces van de hervorming van jullie seksualiteit naar een meer gezonde en liefdevolle vorm.

Begrijp alsjeblieft dat we hier niemand willen bekritiseren of veroordelen. Want zoals jullie weten zijn er geen "slachtoffers" in deze zelfgecreŽerde drama's en ALLE betrokkenen moeten verantwoordelijk zijn voor de energieŽn en ze weer in evenwicht te brengen. En dat betekent iedereen.

Niet alleen seksualiteit maar ook liefde werd hierdoor beÔnvloed. Het is zo moeilijk voor eender welk koppel om hun liefde op een seksueel evenwichtige manier uit te drukken. Er zijn zoveel beelden en verhalen in jullie cultuur die erop aandringen dat de een de ander moet overheersen en dat seks een "recht" is dat men van de ander in een relatie mag opeisen. Zelfs met liefde is het vaak moeilijk voor jullie om met deze kwesties in je relaties om te gaan en liefdevol en evenwichtig te zijn. Wij zien zo velen onder jullie worstelen met deze kwesties en de overblijfselen van de conditionering van jullie Vorige Levens.

De Eerste Stap naar Genezing en Hervorming: De Innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke EnergieŽn in Evenwicht brengen

In een Patriarchale cultuur zijn het niet alleen de mannen die uit evenwicht zijn geraakt. Iedereen is uit evenwicht. Vandaag de dag hebben vele vrouwen onder jullie overheersende mannelijke energieŽn die weer verbonden moeten worden met de Innerlijke Vrouwelijke energieŽn. Dit was het resultaat van het Feminisme in jullie cultuur dat vrouwen "bevrijdde" en hen toeliet hun mogelijkheden te ontwikkelen op manieren die zij nooit eerder hebben ervaren. Maar dit heeft ook ertoe geleid dat vele vrouwen te mannelijk werden. Ook, als resultaat van het Feminisme, hebben vele mannen in jullie westerse culturen de her-verbinding met hun Innerlijke Vrouwelijke energieŽn gezocht waardoor zij, ironisch genoeg, te vrouwelijk en te passief werden. En zodoende hebben we een nieuwe, "onevenwichtige" situatie waar vrouwen vaak te mannelijk zijn en mannen vaak te vrouwelijk zijn.

Dus, de sleutel voor ieder individu om evenwicht te vinden is de Innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn in evenwicht te brengen, om zo een nieuwe mal voor het Collectieve Bewustzijn te creŽren, een dat de oudere versie zal vervangen.

Een ieder van jullie moet zich verbinden met de innerlijke Mannelijke energie. Het is de energie van de Spirituele Krijger en Leider in jezelf. Dit is de Zonne-energie. Ze is schitterend, sterk, zelfzeker, warm en assertief. Het is de energie van "doen". Ze vertelt je wanneer het nodig is je te laten gelden, ze geeft je zelfvertrouwen en helpt je om dingen gedaan te krijgen in de materiŽle wereld. Ze stroomt naar buiten en is actief.

De Vrouwelijke energie is de Maanenergie. Ze is zacht, ontvankelijk, rustig, liefdevol en onvoorwaardelijk maar ook zeer krachtig. Het is de energie van "zijn". Ze stroomt naar binnen en is passief (zoals in vreedzaam). Ze staat je toe met jezelf en met anderen op een niet-oordelende manier te zijn. Het is de plaats waar creatieve ideeŽn verwekt en geboren worden en daarna doorgegeven worden aan het mannelijke zodat zij werkelijkheid worden in de wereld.

In een evenwichtig persoon is er een evenwichtige stroom tussen 'zijn' en 'doen', actief en passief, mannelijk en vrouwelijk. En dit innerlijk evenwicht wordt weerspiegeld in de uiterlijke of externe wereld in het tot stand brengen van relaties tussen mensen die in gelijke mate in evenwicht zijn en zo evenwichtige en liefdevolle relaties kunnen creŽren en in stand houden.

Een evenwichtige relatie waar geen van beide partners de ander spiritueel, verstandelijk, emotioneel en/of seksueel overheerst.

Nieuwe Aarde Relaties

Nieuwe Aarde relaties zullen helemaal anders zijn dan de relaties die jullie nu kennen. Ze zullen zachter, speelser maar ook wijzer zijn. Er zal minder spanning en drama zijn, en meer houden van, zorgzaamheid en kameraadschap. Jullie zullen beseffen dat het doel van relaties, alle relaties, "verbonden zijn" is - te delen, ondersteunen en te voeden vanuit je eigen gevoel van overvloed en heelheid.

Jullie zullen op zoek gaan naar relaties die gebaseerd zijn op spiritualiteit en het hart, eerder dan fysiek en emotioneel. In het Oude Aarde relatiemodel waren relaties gebaseerd op fysieke aantrekking en emotionele binding. In de Nieuwe Aarde zullen jullie relaties gebaseerd zijn op het hart, gevoelens, medeleven, verbinding en wederzijds respect en steun. Wij voorspellen dat er vele relaties zullen groeien tussen verschillende leeftijdsgroepen en culturen, relaties die diep en zinvol zullen zijn, en die toch niet eerder mogelijk leken omwille van de beperkingen van wat jullie beschouwden als een relatie in het energiekader van jullie Oude Aarde.

Deze relaties zullen licht en vreugdevol zijn en toch geschikt voor echte diepte en intimiteit omdat de betrokken personen meer geÔnteresseerd zijn in de verbinding van de ziel eerder dan de verbinding van de uiterlijke en fysieke rijken.

Er zal met elkaar gedeeld en voor elkaar gezorgd worden, en toch zullen beide partners onafhankelijk zijn en vrij zijn. Er kan geen mede-afhankelijkheid bestaan in de Nieuwe Aarde. Evenwicht is zo belangrijk. Deze relaties zullen evenwichtig en liefdevol zijn, tussen twee even krachtige en liefhebbende personen. Er zal geen overheersing zijn, geen slachtoffers, geen drama's en geen misbruik.

Er zal een verbintenis zijn - een verbintenis tot de relatie en de wederzijdse groei van beide partners in de relatie. En dit zal zo zijn voor alle relaties, niet alleen liefdes- of romantische relaties. Vriendschappen zullen diepere en zinvollere ervaringen worden wanneer jullie beginnen te begrijpen dat jullie zielsfamilies hebben, en dat jullie vrienden vaak zielrelaties zijn die hier zijn om van jullie te houden en je te steunen in je werk op de planeet. Wanneer jullie relaties in deze staat van liefde en evenwicht bestaan, zal jullie seksualiteit ook liefdevol en evenwichtig zijn. En nogmaals, zullen de mensen leren hun creatieve en seksuele energieŽn te vieren en te genieten op manieren die levensverbeterend en extatisch zullen zijn. En wij zijn hier om met jullie samen te werken, van jullie te houden en je te steunen wanneer je deze liefdevolle en met liefde gevulde ruimte binnengaat.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.