At klare Kvanteskiftet…..2006

af Celia Fenn

shift.jpg - 85205 Bytes
""Kosmiske Krystaller" af Jan Custers.

Ærkeengelen Mikael har bedt mig om at dele disse informationer med jer med henblik på at hjælpe jer med at arbejde med Kvanteskiftet der nu finder sted. Disse energier ændrer jeres virkelighed på dybe og fundamentale måder, og det er Engelrigernes ønske at hjælpe mennesker med at foretage denne overgang på bedst mulig måde.

Vi vil gerne understrege, at denne overgang er anderledes end Indigo-Krystalovergangen, som de fleste af jer har oplevet. Den energi var en individuel opvågning, der satte personen i stand til at "geninstallere" sit legeme og aktivere sit lyslegeme. Arbejdet er overstået, da I som et Kollektiv havde nået "kritisk masse", d.v.s. nok opvågnede eller Krystalvæsener til at igangsætte den næste fase, som er Kvanteskiftet.

Kvanteskiftet er en Gruppe- eller Kollektiv opgave hvor alle har sin rolle at spille. Denne opvågning bliver lettere på grund af dem, der allerede har oplevet den individuelle opvågning. og de Nye Børn, der bringer de Nye Energier ind for at hjælpe med processen. I kan forvente at hver enkelt person og væsen på Planeten på en eller anden måde vil opleve effekterne af Kvanteskiftet. Dem, der vågner nu, vil aktivere alle deres lyslegemer i denne proces.

Kvanteskiftet handler om Jorden og hendes befolkning, der flytter til et nyt niveau eller Overtone for Oplevelse og Kærlighed. Energien, der kommer ind til planeten nu, kan kaldes "Engle-Ild" og den er transformerende og regenererende. Jorden oplever en genfødsel ved Ild, og det er en glædelig og vidunderlig proces. Men I føler måske nogen ubehag i fødselsprocessen, og vi tilbyder derfor disse informationer for at hjælpe jeres proces, hvis I således vælger det.

Oplevelserne ved Skiftet

At lade Lyset Skinne

Husk at I bliver til et Krystallinsk væsen. Idet I aktiverer jeres lyslegemer og gør jeres krystallinske fysiske form klarere, så er I i stand til at rumme så meget mere lys!

I kan udsende det lys til Planeten. Visualiser jer selv blive til lys!

Praktiser Bevidst Åndedræt! Tillad jer selv at indånde Engle-Ilden fra Kosmos og udånde den som en strålende energi til Jorden.

Tillad jer selv at se det Mirakuløse og Vidunderlige ved dette Kvanteskift.

Engle-Ilden gennemtrænger ethvert aspekt af jeres eksistens og vi bliver til rent Lys mens vi stadig er i vores fysisk krop. Dette er faktisk hele formålet med Menneskehedens udvikling og I gennemlever kulminationen af mange liv fyldt med arbejde.

Det er tid at feste!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.